Combo Tình yêu – Combo 4

2,195,000 

Với mong muốn hỗ trợ người phụ nữ lên thực đơn và có kế hoạch mua sắm cho các bữa ăn gia đình suốt tuần, Bio Planet thiết kế và giới thiệu combo thực phẩm đặc biệt bao gồm thực phẩm chính cho món ăn chính trong bữa ăn gia đình mỗi ngày.

Combo Tình yêu – Combo 4

2,195,000 

.
.
.
.