Nước tương Sushi & Sashimi Soy Sauce

55,000 

Dùng làm nước chấm cho món Sushi và Sashimi.

Nước tương Sushi & Sashimi Soy Sauce

55,000 

Grand Cru Bỉ
.
.
.
.