Diềm thăn (Flap Meat) MB9+ Thịt Bò Wagyu 2GR Tỉ Phú (500gr)

1,095,000 

Flap Meat (Diềm thăn) Là phần thịt được pha lóc ra từ phần thịt đùi thăn dưới, các mô thịt nạc xếp chồng nhau, xen kẽ giữa các lớp mỡ bụng nên khi nướng sẽ không bị khô.

Diềm thăn (Flap Meat) MB9+ Thịt Bò Wagyu 2GR Tỉ Phú (500gr)

1,095,000 

.
.
.
.