The World’s Best Mix Wagyu – Bộ Ba Wagyu Hảo Hạng (3-4 người)

2,800,000 

Giảm Ngay 5% Trực Tiếp Trên Đơn Cho Combo Dành Cho 3-4 người Gồm Thịt Bò Nhật Kobe A5, Thịt Bò Wagyu Úc và Nhật

The World’s Best Mix Wagyu – Bộ Ba Wagyu Hảo Hạng (3-4 người)

2,800,000 

Grand Cru Bỉ
.
.
.
.