The World’s Best Mix – Đại Hội Thịt Thế Giới (3-4 người)

2,150,000 

Giảm Ngay 5% Trực Tiếp Trên Đơn Cho Combo Dành Cho 3-4 người Gồm Thịt Bò Nhật Kobe A5, Thịt Bò Wagyu Úc và thăn cừu New Zealand. 

The World’s Best Mix – Đại Hội Thịt Thế Giới (3-4 người)

2,150,000 

Grand Cru Bỉ
.
.
.
.