The Best Value – Đáng Giá Nhất (8-10 người)

5,123,000  4,150,000 

Giảm Ngay 20% Trực Tiếp Trên Đơn Cho Combo Dành Cho 8-10 người Kobe A5, Wagyu Cassino & Sườn Bò Úc Angus

The Best Value – Đáng Giá Nhất (8-10 người)

5,123,000  4,150,000 

Grand Cru Bỉ
.
.
.
.