The Best From Australia – Bộ Ba Bò Úc Hảo Hạng (4-5 người)

1,400,000 

Giảm 5% Trực Tiếp Trên Đơn Cho Combo Bộ 3 Thịt Bò Úc Hảo Hạng Wagyu Cassino, Black Angus Onio, Sondella

The Best From Australia – Bộ Ba Bò Úc Hảo Hạng (4-5 người)

1,400,000 

Grand Cru Bỉ
.
.
.
.