Thăn Lưng Cuối Bò Black Angus Oino 200+ 1kg

1,400,000 

Oino Gustus được cả MSA lẫn EU công nhận và đã đạt giải bạc của cuộc thi World Steak tổ chức tại London năm 2016. Hiện Oino Gustus đã có mặt tại Bio Planet với đầy đủ các phần thịt hấp dẫn nhưng số lượng rất hạn chế.

Thăn Lưng Cuối Bò Black Angus Oino 200+ 1kg

1,400,000 

Banner St Feuillien
.
.
.
.