Phi Lê Bò Black Angus Oino 200+ Skin Pack (2x250g)

865,000 

Oino Gustus được cả MSA lẫn EU công nhận và đã đạt giải bạc của cuộc thi World Steak tổ chức tại London năm 2016. Hiện Oino Gustus đã có mặt tại Bio Planet với đầy đủ các phần thịt hấp dẫn nhưng số lượng rất hạn chế.

Phi Lê Bò Black Angus Oino 200+ Skin Pack (2x250g)

865,000 

Grand Cru Bỉ
.
.
.
.