Mù tạt nguyên hạt Mustard Old Style – Hiệu Maille (210gr)

90,000 

Cảm nhận sự khác biệt đến từ nguyên liệu và chất lượng quốc tế. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và không hóa chất độc hại

Out of stock

.
.
.
.