Lõi vai bò Úc Black Angus Oino Skin Pack (500g)

395,000 

Lõi vai bò Black Angus Oino Gustus đóng gói và hút chân không từ Úc. Quy cách 500g/túi 2 miếng.

Lõi vai bò Úc Black Angus Oino Skin Pack (500g)

395,000 

Grand Cru Bỉ
.
.
.
.