Thăn lưng đầu Black Angus Kimberley – Ribeye Skin Pack (700g)

966,000 

Bò Black Angus Kimberley Red GF100+ (PR-Prime Beef) đóng gói và hút chân không tại Úc. Quy cách túi 700g/2 miếng.

Thăn lưng đầu Black Angus Kimberley – Ribeye Skin Pack (700g)

966,000 

Grand Cru Bỉ
.
.
.
.