The Trio From Japan – Bộ Ba Bò Nhật Hảo Hạng (3-4 người)

3,210,000  2,550,000 

Giảm 20% Trực Tiếp Trên Đơn Cho Combo Bộ 3 Thịt Bò Nhật Hảo Hạng Kobe A5, Shinshu Wagyu A4, A5. Mua Ngay

The Trio From Japan – Bộ Ba Bò Nhật Hảo Hạng (3-4 người)

3,210,000  2,550,000 

Grand Cru Bỉ
.
.
.
.